Turvallisuustekninen varustus

Mistä standardista löydät tiedot huoltoluukun varmistusta varten?

Kysymys: Riittääkö, että huoltoaukko varustetaan ruuvikiinnityksellä (kuusiokanta) vai onko lisäksi asennettava suojaverkko?

Vastaus: Riskiarvioinnista riippuu onko huoltoaukko tai huoltoluukku varustettava turvaporttirajakatkaisimella tai suojattava rakenteellisesti.
Etukäteen on selvitettävä miten usein huoltoaukko/-luukku pitää avata, mitä vaaroja syntyy ja onko kehitettävä rakenteellinen ratkaisu.
Tämän selvityksen yhteydessä on määritettävä suojauksen tyyppi.

Rakenteellinen suojaus on toteutettava niin, että se voidaan avata vain erikoistyökaluilla eikä siitä saa aiheutua vaaraa.

Turvallisuuskomponenteilla toteutetun ratkaisun yhteydessä on vastattava seuraaviin kysymyksiin:
- PL?
- Esiintyykö vaaraa-aiheuttavien liikkeiden jälkikäyntiä?
- jne.

Riskiarvioinnin yhteydessä on noudatettava konedirektiiviä 2006/42/EY ja standardia DIN EN ISO 12100.

Huoltoaukkoja ja -luukkuja koskevat seuraavat standardit:

DIN EN ISO 14119
DIN EN 953

 

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk

Oliko tästä artikkelista hyötyä?