Turvallisuustekninen varustus

Mitä toiminnallisen turvallisuuden arvoja voidaan käyttää PT100-anturin turvallisuustoiminnon laskemiseen (PAScalilla)? Onko tätä varten yleistietokannassa standardisoituja arvoja esim. paineilmakomponenteille?

Turvallisuustoiminnon laskemiseen PAScal voidaan käyttää seuraavia arvoja:

Standardin EN ISO 13849-1 liitteessä C annetaan standardiarvot automaatiotekniikan komponenteille. Taulukko C1 käsittelee kuluvia osia. Siinä annetaan B10d arvot vastaaville osille hydraulisia osia lukuun ottamatta.
(B10d-arvo ilmaisee kuinka monen käynnistyssyklin jälkeen 10 % komponenteista on rikkoutunut vaarallisesti.)

Taulukko C2-C7 käsittelee elektronisia komponentteja. Taulukossa annetaan MTTFd-arvot. (MTTFd-arvo on tilastollinen arvo, joka määritetään elinkaaritutkimuksilla tai luotettavuusennusteilla käytettävän komponentin osan rikkoutumistodennäköisyyden pohjalta. Se on osatekijä, joka huomioidaan käytettävien osien materiaaleja tarkastettaessa.)
Lämpötila-antureita ei käsitellä yksityiskohtaisesti. Kuvauksen perusteella suosittelemme käyttämään komponentteja, joilla on samat fysikaaliset ominaisuudet.

Huom: Älä laske pelkkää PT100-anturia, vaan myös mahdolliset analysointiyksiköt tai mittausvahvistin, jotka on liitetty PT100-anturiin.

 

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk

Oliko tästä artikkelista hyötyä?