Turvallisuustekninen varustus

Miten käynnistyspainike ja Siirrä perusasentoon -painike voidaan lukea PNOZmultilla?

Kysymys:

Käytän turvallisuustoimintojen toteuttamiseen PNOZmultia. Käytämme käynnistyspainiketta automaattitoimintojen käynnistämiseen. Koneen käynnistysvalmiiksi asettamiseen käytämme painiketta "Siirrä perusasentoon". Molemmat painikkeet kuittaavat koneen turvallisuusvarusteet (turvavaloverho, ...) ja vapauttavat liikkeet, kun kaikki turvallisuusvarusteet ovat aktiivisia. Kysymykseni: Miten nämä painikkeet voidaan lukea PNOZmultiin:
1) PNOZmultin turvatulojen kautta?
2) PNOZmultin vakiotulojen kautta?
3) Vakio-ohjausten tulojen kautta ja siitä kenttäväylän kautta PNOZmultiin?

 

Vastaus:

Painikkeet voidaan lukea PNOZmultin turvatulojen kautta. Tämä ei kuitenkaan ole ehdottomasti tarpeen kaikissa tapauksissa.
Laitteiston riskiarvioinnin perusteella määritetään täytyykö painikkeet analysoida turvallisesti.
Koska vaaraa aiheuttavat liikkeet suoritetaan vain silloin, kun kaikki turvallisuustoiminnot toimivat virheettömästi ja ovat aktiivisia, käynnistys- ja kuittauspainikkeet voidaan useimmissa tapauksissa lukea PNOZmultin vakiotulojen tai vakio-ohjauksen tulojen kautta.

Huomioi, että sinun on
suoritettava tiettyjä toimintoja, kun suojavarusteet kuitataan tai kun laitteisto käynnistetään.
Koska Käynnistyspainike ja "Siirrä perusasentoon" painike kuittaavat suojavarusteet ja käynnistävät laitteiston, painiketta on joko painetaan kaksi kertaa tai on painettava lisäpainiketta, joka kuittaa suojavarusteet.
On tärkeää, että vaara-alue näkyy kuittauspainikkeen paikalta, jotta käyttäjä voi varmistaa, ettei vaara-alueella ole ketään.

 

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk

Oliko tästä artikkelista hyötyä?