Suomi | suomi

Turvallisuustekninen varustus

Miten nopeasti ”vaara on havaittavissa”?" ja mistä tiedot voi lukea?

Ei ole olemassa standardoitua nopeutta, jossa voidaan olla varmoja, että siitä johtuva vaara voidaan aina havaita ajoissa.

On kuitenkin olemassa muutamia raja-arvoja, esim. VDI 2854 -standardissa, jonka mukaan sellaisten vaaraa aiheuttavien liikkeiden, joiden yhteydessä ei ole puristus- tai viiltovaaraa, nopeus tulisi rajoittaa 15 metriin minuutissa. Jos vaaraa aiheuttavaan liikkeeseen liittyy puristumis- tai viiltovaara, nopeus ei saa ylittää 2 m/min.

Ota huomioon: Muissa C-standardeissa näille on voitu määrittää erilaiset arvot ja ne edellyttävät siksi tarkastuksen yksittäistapauksissa.

 

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk