Suomi | suomi

Turvallisuustekninen varustus

Voiko hätäpysäytyspainikkeen korvata käyttötapapainikkeella?

Kysymys:
Kyse on täysautomaattisesta koneesta, joka normaalisti varustetaan CE-merkinnällä. Koneessa on molemmilla puolilla käyttöpaikka, joissa on kummassakin hätäpysäytyspainike (puna-keltainen).
Voiko hätäpysäytyspainikkeen korvata ns. "käyttötapapainikkeella" (musta-harmaa) ja tuoda kone markkinoille asennusselostuksen ja asennusohjeen kanssa epätäydellisenä koneena?

Vastaus:
Standardin EN ISO 13850 mukaan jokaiseen käyttöpaikkaan on asennettava hätäpysäytyslaite. Poikkeus: Jos riskiarvioinnista ilmenee, että se ei ole tarpeen.

Epätäydellinen kone on konedirektiivin mukaan kokonaisuus, joka muodostaa melkein koneen, mutta ei pysty täyttämään tiettyä toimintoa.
Käyttöjärjestelmä muodostaa epätäydellisen koneen. Epätäydellinen kone on tarkoitettu asennettavaksi toisiin koneisiin tai epätäydellisiin koneisiin tai varusteisiin tai voidaan liittää niihin, ja muodostaa niiden kanssa konedirektiivin mukaisen koneen.

Koska koneessa on kaksi käyttöpaikkaa, kyse on ei luultavasti epätäydellinen kone.
Olettamusvaikutuksen saavuttamiseksi koneen on täytettävä kaikkien asianmukaisten standardien vaatimukset. Tämä perusteella on luultavasti järkevämpää toimittaa kone "epätäydellisenä koneena" asennusselostuksen kanssa ja määritellä asennusohjeessa kaikki täydentävät ehdot, jotta kone otetaan asianmukaisesti käyttöön turvallisuuden ja ihmisten turvallisuuden vaarantumatta.

 

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk