Turvallisuustekninen varustus

Konekokonaisuus / vastuu direktiivien mukaisuudesta / Oleelliset muutokset?

Sinkityslaitoksen jätevesilaitos modernisoidaan. Laitteisto koostuu erilaisista säiliöistä (sekoittimilla), kammiosuodatinpuristimesta, erilaisista pumpuista ja venttiileistä sekä mittaustekniikasta (läpivirtaus, täyttöaste, lämpötila, pH-arvo) yhteisellä ohjauskaapilla. Modernisoinnin yhteydessä vaihdetaan pumppuja, kammiosuodatinpuristin, mittaustekniikka ja täydellinen ohjaus. Mittaustekniikka ja automaatio ml. kytkentäkaappi tulevat toimittajilta. Asiakas rakentaa laitteiston - yhdessä kammiosuodatinpuristimen toimittajan kanssa.

Kysymys 1: Onko kyse "konekokonaisuudesta"?
Kysymys 2: Jos kyllä, valmistaja vastaa direktiivien mukaisuudesta?
Kysymys 3: Onko kyse "oleellista muutoksesta", jonka mukaan laitteistoa pitää käsitellä uutena laitteistona?

Vastaus:

1) Sinkityslaitos on konedirektiivin alainen. Prosessiteknisen ketjutuksen vuoksi kuvatussa tapauksessa kyse on konekokonaisuudesta.

2) Jokainen koneenrakentaja vastaa siitä, että täydellinen ja keskeneräinen kone täyttää konedirektiivin vaatimukset.

Kokonaisuudesta on olemassa useita versioita:
Kyse on siitä, mitä on tilattu. Tähän kysymykseen on saatava yksiselitteinen vastaus. Ellei tähän ole sopimusoikeudellista vastausta, omistajan on otettava jakelijan rooli ja CE-sertifioitava kone tai laitteisto.

Esimerkki A: yritykseltä tilataan pienen moottorin vaihto suurempaan.
Esimerkki B: yritykseltä tilataan pienen moottorin vaihto suurempaan ja laitteiston oleellisten muutosten tarkastamiseksi ja CE-vaatimustenmukaisuuden laatimiseksi.

Esimerkistä A ei ilmene yksiselitteisesti kuka vastaa CE-vaatimustenmukaisuudesta. Omistajan on luultavasti vastuussa. Esimerkissä B on selostettu yksiselitteisesti, kuka on vastuussa.

3) Tähän ei voi vastata yksiselitteisesti. Tätä varten tarvitaan tarkka tieto tilanteesta ennen muutosta ja sen jälkeen. Paikan päällä tehtävä tarkastus on siksi välttämätön. Apua löytyy mm. ammattiyhdistyksen tulkintapaperista.

 

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk

Oliko tästä artikkelista hyötyä?