Suomi | suomi

Turvatekninen varustus

Mitkä asiakirjat valmistajan on luovutettava asiakkaalle koneen toimituksen yhteydessä?

Jokaisen koneen mukana on ehdottomasti toimitettava käyttöohje ja valmistajan EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus. Puolivalmisteiden mukana on toimitettava asennusohje ja asennusselostus.
Valmistaja voi säilyttää tekniset asiakirjat (jotka on laadittava käyttöönoton yhteydessä ja joihin sisältyy myös esim. riskiarviointi). Valmistaja ei ole velvollinen toimittamaan niitä asiakkaalle. Valmistajan on kuitenkin säilytettävä näitä asiakirjoja 10 vuotta käyttöönoton jälkeen ja luovutettava ne vaadittaessa valvontaviranomaisille. Sama koskee myös käyttöohjetta.

 

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk