Turvatekninen varustus

Voidaanko samassa laitteistossa käyttää yksi- ja kaksikanavaisia hätäpysäytyksiä?

Kysymys: (Vanha) laitteisto on varustettu yleishätäpysäytyksellä (PNOZ5 ja PZE5, yksikanavainen) ja aluehätäpysäytyksellä (PNOZ5 ja PZE5, yksikanavainen). Osa laitteistosta halutaan nyt modernisoida, ja aluehätäpysäytys toimitetaan siihen kaksikanavaisena. Asentaja väittää nyt, että yksi- ja kaksikanavaisia piirejä ei saa sekoittaa ja että kaikki pitää vaihtaa kaksikanavaiseksi? Valitettavasti en löytänyt sopivaa vastausta, mutta muistelen, että se on sallittua osittaisille laitteistopysäyttimille (hätäpysäytys).

Vastaus: Laitteiston riskiarviointi määrittää sen, miten hätäpysäytys tai aluehätäpysäytys on toteutettava.
Hätäpysäytys tai aluehätäpysäytys on kuitenkin aina toteutettava niin, että se pysäyttää riittävällä varmuudella suurimman vaaranlähteen, johon painike vaikuttaa.

Jos aluehätäpysäytys on toteutettava kaksikanavaisena johtuen puolivalmisteen vaaralähteistä, myös päähätäpysäytyksen on oltava kaksikanavainen, jotta turvallisuus ei heikkene.

 

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk

Oliko tästä artikkelista hyötyä?