Turvatekninen varustus

Saako irrotettavaa käsinkäyttöosaa varten käyttää manuaalista hätäpysäytyksen siltausta (esim. avainkatkaisijalla)? Jos kyllä, miltä kyseisen kytkennän pitää näyttää? Onko käytettävä oikosulkukatkaisijaa?

Standardissa EN ISO 13850, 4.1.1 sanotaan, että hätäpysäytystoiminnon pitää olla aina käytettävissä ja toiminnassa. Lisäksi hätäpysäytyksellä on prioriteetti kaikkien muiden toimintojen ja työvaiheiden suhteen kaikissa käyttötiloissa. Sisäänlukittujen henkilöiden vapauttamiseen tähtääviä varusteita ei saa häiritä.

Hätäpysäytys pitää sillata langattomassa käyttöpäätteessä oikosulkupistokkeella ennen kuin kaapelilla varustettu käyttöpääte irrotetaan. Hätäpysäytys voidaan silloittaa myös käytön aikana avainkytkimellä. Se ei kuitenkaan ole sallittua (EN ISO 13850 4.1.1).

Kun hätäpysäytyslaitteet voidaan erottaa (esim. kannettava ohjelmointilaite), tai kun koneen osa-alueita kytketään pois, tulee huolehtia siitä, että toimivien ja ei-toimivien ohjauslaitteiden välillä ei tule sekaannuksia.

Hätäpysäytyksellä (punainen keltaisella pohjalla) varustetuissa kaapelilla kytketyissä käyttöpäätteissä on huolehdittava siitä, että käyttöpäätteessä ei voi tulla sekaannuksia että toimivien ja ei-toimivien hätäpysäytysten välillä. Tämä tarkoittaa, että käyttöpääte on erotettava koneesta ja lukittava. Ellei tämä ole mahdollista, hätäpysäytystä (punainen keltaisella pohjalla) ei saa käyttää. Hätäpysäytys pitää silloin määrittää pikapysäytykseksi toisella värillä  (esim. musta tai harmaa).

Jos kyse on puristimesta, tämä on kuvattu ISO 16092-1/2/3/4.

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk

Oliko tästä artikkelista hyötyä?