Suomi | suomi

Turvatekninen varustus

Miten vastuut jakautuvat, kun koneenrakentaja ostaa sähköasennuksen toimittajalta?

vastuut määritetään tilaajan ja toimittajan välisessä sopimuksessa.

Kenen on laadittava riskiarviointi? Voiko toimittaja vatia sitä koneenrakentajalta?
Konedirektiivin 2006/42/EY vaatimusten mukaan riskiarviointi on suoritettava rakennusprosessin aikana. Toimittajan on tässä tapauksessa vaadittava riskiarviointi, jotta hän voi toteuttaa sähköasennuksen riskiarvioinnin vaatimusten mukaisesti.


Toimittaja (sähköasentaja) ei voi tehdä riskiarviointia, koska hän ei tunne konetta. Oikea sähköasennus edellyttää riskiarviointia.
Dokumentaatio voidaan teettää ulkopuolisella, mutta se on määritettävä sopimuksessa.

Mitä toimittaja voi tehdä silloin, kun asianmukainen turvallisuuskonsepti ei ole mahdollinen mekaanisten puutteiden (esim. puutteellisen suojakotelon tms.)?
Asentaja voi toteuttaa rakenteen vain luovutettujen asiakirjojen (riskiarviointi ja turvallisuuskonsepti) perusteella. Jos jälkikäteen ilmenee puutteita, toimeksiantaja on velvollinen maksamaan lisäkustannukset. Normaalisti sähköyritys ei tunne konetta yksityiskohtaisesti ja voi siksi nojata vain sen käyttöön luovutettuihin asiakirjoihin.

Valitettavasti toimittaja ei usein saa tarvittavia asiakirjoja, jolloin koneen käyttöönoton yhteydessä tarvitaan kalliita jälkitöitä ja muutoksia.

 

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk