Työturvallisuus

Saako puoliautomaattinen sorvipenkki suorittaa työstön valvomatta? Onko olemassa direktiiviä siitä, miten lähellä konetta käyttäjän on oltava?

Konedirektiiviä sovelletaan koneisiin, jonka on valmistettu vuoden 1995 jälkeen. Konedirektiivi määrittää koneelle asetettavat vaatimukset.
Siinä määritetään muun muassa koneen riskiarviointi.
Riskiarvioinnissa määritetään mm. koneen aiheuttamat vaarat ja riskiä pienentävät toimenpiteet sekä koneen rajat ja määräystenmukainen käyttö.
Tämän arvioinnin perusteella määritetään käyttöympäristölle asetettavat vaatimukset ja käyttäjän tarpeellisuus koneen lähellä.

Ennen vuotta 1995 käyttöön otettujen koneiden on vastattava työturvallisuusasetuksen liitettä I.
Työvälineiden minimimääräykset määritetään liitteessä 1.

 

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk

Oliko tästä artikkelista hyötyä?