Työturvallisuus

Miten tihein aikavälein kosketuksettomasti toimivat suojavarusteet pitää tarkastaa?

Omistaja määrittää kosketuksettomasti toimivien suojavarusteiden (BWS) tarkastusvälit työturvallisuusasetuksen (BetrSichV) mukaan suoritetun vaara-arvioinnin perusteella. Valtuutetun henkilön on suoritettava tarkastus käyttöönoton, kunnossapidon, asennuksen ja poikkeuksellisten toimintojen (esim. siirto) yhteydessä.

Tarkastusviiveitä määritettäessä on huomioitava, onko kosketuksettomasti toimivilla suojavarusteilla vammoja aiheuttavia vaikutuksia, jotka voivat heikentää turvallisuutta. Seuraavat kriteerit vaikuttavat tarkastusväliin:

  • BWS:n käyttöehdot (päiväkohtainen käyttöaika, kuormitus)
  • Valmistajaohjeet
  • Kokemukset työvälineen "rikkoutumismenettelyn" kanssa
  • Onnettomuudet tai puutteet verrattavissa työvälineissä

Ellei tarkastusväleistä ole muuta ilmoitettu, esim. erityisillä teknisillä määräyksillä tms., suosittelemme tarkastusväliksi 1 kerta vuodessa. Koneen/laitteistosta käytöstä ja "vaarallisuudesta" riippuen tarkastusväli voidaan lyhentää 6 kuukauteen.

 

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk

Oliko tästä artikkelista hyötyä?