Työturvallisuus

Onko koneille yhdenmukaisia tarkastusvaatimuksia?

Lainsäädännössä ei ole yleispäteviä vaatimuksia siitä, miten usein koneet pitää tarkastaa. Koneiden monimuotoisuudesta ja erilaisista vaatimuksista johtuen se ei olisikaan mielekästä.

Omistaja voi määrittää koestusvälit yksilöllisesti vaatimusten perusteella: Koneelle on suoritettava kirjallinen vaara-arviointi, jonka tulos määrittää koestustavan, -laajuuden ja –välin (§3 BetrSichV mukaan). Lyhyemmän koestusvälin tarve esim. erityisten seikkojen vuoksi on tarkastettava vaara-arvioinnin puitteissa. Myös pitempi tarkastusväli on mahdollinen – sen on kuitenkin perustuttava vaara-arvioinnin tulokseen.

Koneiden ja laitteistojen tarkastusvälit on lähtökohtaisesti mitattava niin, että mahdolliset puutteet voidaan havaita ajoissa (§5 BGV A3).

 

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk

Oliko tästä artikkelista hyötyä?