Työturvallisuus

Jos kone ei aiheuta vaaraa, kuuluuko se kuitenkin konedirektiivin sovellusalueeseen?

Se aiheuttaako kone vaaraa vai ei, ei ole kriteeri sille sovelletaanko konedirektiiviä.

Konedirektiiviä tulee käyttää, kun kone voidaan sijoittaa artikkelin 1 pykälän 1 mukaiseen tuoteluokkaan, ei muodosta poikkeusta tämän artikkelin pykälän 2 mukaan eikä kuulu toisen erikoisdirektiivin sovellusalaan artikkelin 3 mukaan.

Eräät EY jäsenvaltiot soveltava ”vähäisyyslauseketta“, joka poistaa vaarattomat tuotteet konedirektiivin sovellusalueesta. Lauseketta ei kuitenkaan tietoisesti otettu mukaan uuteen konedirektiiviin 2006/42/EY.

 

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk

Oliko tästä artikkelista hyötyä?