Työturvallisuus

Mitä suojauskonseptia pitää käyttää suurissa työstökeskuksissa?

Työturvallisuusasetuksen (BetrSichV) mukaan suurten nosturilla käsiteltävien työkappaleiden vuoksi suurten kulkukelpoisten koneiden ja laitteistojen yhteydessä ei voida käyttää läpikuljettavaa aitaa uloslentäviltä osilta suojaamiseksi (liite 1 nro 2.5 BetrSichV) .

Suojauskonseptin konseptoinnin yhteydessä on laskettava mukaan käyttäjän riittävä liikkumavapaus varustelun ja koneen asettamisen yhteydessä (yhdessä alennettujen nopeuksien ja pyörimisnopeuksien kanssa). Lisäksi energialaskennassa on huomioitava ulossinkoutuvien osien mahdollinen lentomatka. Tästä seuraa ”puolisuljettu“ suojauskonsepti. Tässä suojauskonseptissa henkilökohtaisilla suojavarusteilla on merkittävä rooli.

Huomioi myös tekniset säännöt työturvallisuudelle (TRBS) 2111 osat 1 ja 2.

 

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk

Oliko tästä artikkelista hyötyä?