Työturvallisuus

Missä TRBS:ssä (Tekniset määräykset työturvallisuutta varten) määritetään käsite "valtuutettu henkilö"?

Käsite ”valtuutettu henkilö“ määritetään TRBS:n lisäksi työturvallisuusasetuksessa §2 liite (7):

(7) Valtuutetut henkilöt ovat tämän asetuksen mukaan henkilöitä, joilla on ammattikoulutuksen, työkokemuksen ja nykyisen ammattitoiminnan ansiosta vaadittu asiantuntemus työvälineiden koestuksesta. Se ei sisällä koestusta koskevia teknisiä ohjeita eikä sitä saa siksi väheksyä.

Katso myös:

www.wissen-maschinensicherheit.de/faq/content/9/11/de/was-ist-eine-befaehigte-person.html

Työturvallisuusasetuksen §10 työnantajan on varmistettava, että valtuutettu henkilö koestaa seuraavat työvälineet:

  • Työvälineet, joiden turvallisuus riippuu asennuksesta
  • Työvälineet, joilla on vammoja aiheuttavia ominaisuuksia, voivat aiheuttaa vaarallisia tilanteita
  • Työvälineet, jotka voivat heikentää turvallisuutta käyttöönoton jälkeen

Työnantajan on lisäksi varmistettava, että valtuutetun henkilön tekemä koestus riittää §3 työturvallisuusasetuksen mukaiseen vaara-arviointiin.

Lisätietoa valtuutetun henkilön tekemästä työvälineiden koestuksesta on TRBS 1201:ssä.

 

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk

Oliko tästä artikkelista hyötyä?