Tietoa standardeista

Onko koneen kytkentäkaapin oltava standardin DIN EN 61439-1 vai standardin DIN EN 60204-1 mukainen?

... Toimitamme koneenrakentajille yhä useammin valmiita ohjauskaappeja koneita varten. Onko kytkentäkaappi siten standardin DIN EN 61439-1 mukainen pienjännitekytkentälaiteyhdistelmä? Vai onko käytettävä standardia DIN EN 60204-1?


Standardit eivät lähtökohtaisesti ole sitovia ja muodostavat siten perustyökalun direktiivien vaatimusten täyttämiseksi.

Kuvatussa tapauksessa kyse voi olla EMC- tai pienijännitedirektiivistä.

Kysymykseen ei voi vastata yksiselitteisesti. Olemme tähän esimerkkiin valinneet kaksi tilannetta:

1) Olet rakentamassa kytkentäkaappia (sähköjärjestelmä on asiakkaalla).
Tässä tapauksessa asiakkaan on CE-sertifioitava kytkentäkaappi yhdessä koneen kanssa.
2) Jos sähköjärjestelmä on sinun luonasi, sinun on CE-sertifioitava kytkentäkaappi ja toimitettava pienjännite- ja EMC-direktiivin mukainen vaatimustenmukaisuusvakuutus. Voit käyttää kaikkia asianmukaisia standardeja, jotka EUVL:ssä on julkaistu näitä direktiivejä varten.

Etäältä ei voi yksiselitteisesti määrittää mitä standardeja käytetään juuri kuvatussa asennuksessa ja kytkentäkaapissa käytetyille komponenteille. Suositus: kaikille standardeille on määritetty käyttöalue. Dokumentoi tältä pohjalta miksi standardia on käytetty (tai miksi ei).

 

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk

Oliko tästä artikkelista hyötyä?