Suomi | suomi

CE-merkintä

Mistä löydän ajankohtaisen konedirektiivin käyttöohjeen ja kenelle se on suunnattu?

Joulukuusta 2009 lähtien on käytettävä uutta konedirektiiviä 2006/42/EY . Kun päivitettyä konedirektiiviä käsiteltiin Euroopan neuvostossa ja Euroopan parlamentissa komissio, päätti laatia käyttöohjeen direktiiville.

Käyttöohje on suunnattu kaikille konedirektiiviä käyttäville kuten valmistajille, jälleenmyyjille ja maahantuojille. Se auttaa konedirektiivin euroopanlaajuisesti yhdenmukaisessa tulkinnassa ja käytössä ja kuvailee sen konseptin ja vaatimukset. Lisäksi se sisältää tietoa muista EU-määräyksistä, jotka liittyvät konedirektiiviin 2006/42/EY.

Vuodesta 2011 lähtien on ollut saatavana Itävallan ja Sveitsin kanssa yhdenmukaistettu saksalainen versio "Konedirektiivin 2006/42/EY käyttöohjeesta - 2. painos 2010".

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/files/machinery/guide-appl-2006-42-ec-2nd-201006_de.pdf

Mistä löydän eri direktiivien sovellusohjeet?

http://ec.europa.eu/geninfo/query/search_de.html 

 

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk