Suomi | suomi

Työturvallisuus

Kuka on vastuussa sellaisten muutosten turvallisuudesta, jotka eivät ole oleellisia muutoksia?

Omistajan on huolehdittava siitä, että hän antaa työntekijöidensä käyttöön vain turvallisia työvälineitä. Tämän varmistamiseksi omistajan on toimitettava seuraavat asiakirjat:

  • Asiakirja oleellisten koestusten koestuksesta (perustelu, miksi muutokset eivät ole oleellisia)
  • Täydellinen ja ajankohtainen konedokumentaatio (miten muuten hän voi kouluttaa/opastaa työntekijöitä)
  • Muutetun koneen hyväksyntäpöytäkirja (sähköinen hyväksyntä, toiminnallisen turvallisuuden hyväksyntä)
  • Muutetuista koneista on tarkastettava vaara-arvioinnin kelvollisuus

Omistaja voi delegoida asiakirjojen laatimisen sopimusoikeudellisesti. Tämä tarkoittaa, että töiden luovutuksen yhteydessä on varmistettava, että tilaus koskee asiakirjojen laatimista.

 

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk