Suomi | suomi

Työturvallisuus

Mikä on valtuutettu henkilö?

Valtuutetusta henkilöstä puhutaan silloin, kun hänellä on tarvittava asiantuntemus työvälineiden ja valvottavien laitteistojen tarkastusta varten. Tämä asiantuntemus voidaan hankkia ammattikoulutuksella, työkokemuksella ja työtehtävissä. Näiden tulee antaa luotettava ymmärrys turvallisuusteknisistä tarpeista (katso myös BetrSichV:n §2 kohta 7).

Vaadittava asiantuntemus voi vaihdella testien monimutkaisuudesta riippuen.

Ammattikokemus edellyttää, että valtuutettu henkilö on todistettavan ajan ollut työelämässä tekemisissä vastaavien työvälineiden kanssa ja tuntee niiden toiminnan riittävässä laajuudessa.

Nykyinen ammattitoiminta koostuu asianmukaisesta jatkokoulutuksesta esim. koulutuksesta ja useiden tarkastusten suorituksesta vuodessa koestuskokemuksen saavuttamiseksi. Jos koestuskokemusta ei ole, henkilön on kolmannen osapuolen koestuksiin osallistumalla kerättävä koestuskokemusta ja tarvittava asiantuntemus. Valtuutetun henkilön on tunnettava työturvallisuusasetus ja sen turvallisuusmääräykset, muut kansalliset työsuojelumääräykset ja niiden turvallisuusmääräykset sekä vakuutusyhtiön säännöt ja muut säännöt (esim. standardit) niin hyvin, että hän osaa arvioida työvälineen turvallisen tilan.

 

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk