Tietoa standardeista

Onko konevalmistaja velvollinen käyttämään standardia?

Konedirektiivin (MRL) luvun 5 mukaan valmistajan tai yrityksen valtuuttaman valtuutetun on ennen koneen julkaisua tai käyttöönottoa varmistettava, että koneturvallisuuden ja terveyssuojelun voimassa olevat perusvaatimukset täyttyvät. Siihen ei tarvitse käyttää tiettyjä standardeja.

”Olettamusvaikutus“ – käyttäjä toimii lakien tai direktiivien mukaisesti
Yhdenmukaistettujen standardien käyttö kumoaa ”olettamusvaikutuksen“, että kone on suunniteltu ja valmistettu koneturvallisuuden ja terveyssuojelun voimassa olevien perusvaatimusten mukaisesti. Onnettomuustapauksessa pätee siten käänteinen todistustaakka. Jos yhdenmukaistettuja standardeja ei ole käytetty, todistustaakka on valmistajalla.

Lisäksi yhdenmukaistettuja standardeja voi käyttää teknisen tason määrittämiseen. Tämä on minimivaatimus valmistajalle (ks. liite I konedirektiivissä).

Standardi on silloin yhdenmukaistettu, kun se on julkaistu EUVL:ssä.

 

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk

Oliko tästä artikkelista hyötyä?