Turvatekninen varustus

Onko sähköasentaja yhteisvastuussa, jos hänen yritys ei käytä tai aio käyttää uusia turvallisuusstandardeja ts voiko hän irtisanoutua vastuusta työnantajan allekirjoituksella. Vai onko hänen kieltäydyttävä työstä, jos hän ei saa tarpeellisia tietoja riskien minimointia varten tai saa vain suullisen ilmoituksen "rakennamme entiseen tapaan luokan 2 mukaan"?

Konedirektiivin (MRL) luvun 5 mukaan valmistajan on ennen koneen liikkeeseenlaskua tai käyttöönottoa varmistettava, että koneturvallisuuden ja terveyssuojelun voimassa olevat perusvaatimukset täyttyvät. Tähän ei ole lakisääteisesti ilmoitettu standardeja.

”Olettamusvaikutus“ – käyttäjä toimii lakien tai direktiivien mukaisesti
Yhdenmukaistettujen standardien käyttö kumoaa ”olettamusvaikutuksen“, että kone on suunniteltu ja valmistettu koneturvallisuuden ja terveyssuojelun voimassa olevien perusvaatimusten mukaisesti. Onnettomuustapauksessa pätee siten käänteinen todistustaakka. Jos yhdenmukaistettuja standardeja ei ole käytetty, todistustaakka on valmistajalla.

Yhdenmukaistettuja standardeja voi käyttää teknisen tason määrittämiseen. Tämä on minimivaatimus valmistajalle (ks. liite konedirektiivissä). Standardi on silloin yhdenmukaistettu, kun se on julkaistu EUVL:ssä.

Jo suunnittelijana havaitset, että koneessa ei käytetä ajantasaista tekniikkaa tai kone ei täytä koneturvallisuusvaatimuksia, ilmoita puutteesta kirjallisesti esimiehellesi. Myyjän ja suunnittelijan välillä ei ole juridista yhteyttä, ainoastaan yritysten välillä. Suunnittelijaa ei siten yleensä haasteta oikeuteen. Kirjallinen varmistus on kuitenkin suositeltava.

 

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk

Oliko tästä artikkelista hyötyä?