Turvallisuustekninen varustus

Milloin vaaditaan pysyvän kiinnitysaineen käyttöä?

Konedirektiivi 2006/42/EY edellyttää, että kiinteän erottavan suojavarustuksen irtoamisen jälkeen kiinnitysaine jää kiinni suojavarustukseen tai itse koneeseen.

Lisäksi tulisi soveltaa konedirektiivin liitteen I "Yleisiä periaatteita”. Niiden mukaan lähtökohtaiset turvallisuus- ja terveyssuojeluvaatimuksiin liittyvät vaatimukset ovat voimassa, kun suunniteltujen ehtojen tai ennakoitavien poikkeuksellisten ehtojen puitteissa ilmenee vastaava vaara. Sellaisissa kohdissa, joissa ei ilmene vastaavia vaaroja, voidaan käyttää "normaaleja" kiinnitysaineita. Tämän tarkastelun tulisi ilmetä riskiarvioinnista.

Irtoamattomia kiinnitysaineita ei voi korvata käyttöohjeen ohjeilla tai suojavarusteen merkinnällä.

Vaatimukset irtoamattomille kiinnitysaineille määritetään standardissa DIN EN 953:2009 (luku 7.2).

 

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk

Oliko tästä artikkelista hyötyä?