Suomi | suomi

Turvallisuustekninen varustus

Voiko kytkentää yksinkertaistaa (luokan 4 rakenne) kytkemällä mahdollisimman monta hätäpysäytyspainiketta sarjaan?

Luokan 4 arkkitehtuurissa hätäpysäytyspainikkeiden sarjakytkentä on sallittua, koska
hätäpysäytys on vain sekundaarinen suojavarustus.

Lähdetään liikkeelle siitä, että hätäpysäytystä voi käyttää vain vaaratilanteessa - ja silloin vain yhtä hätäpysäytyspainiketta.
Työturvallisuusasetuksen mukaisen vaara-arvioinnin aikana omistajan on määritettävä millaisin välein ja missä määrin turvallisuustoiminnot on tarkastettava.

Missä raja on?
Raja on vaaditulla suoritustasolla. Koska useiden turvallisuuskomponenttien sarjakytkentä heikentää kokonaistulosta. Jos hätäpysäytyspainikkeiden sarjakytkennällä saavutetaan vaadittu PL, määrällä ei ole merkitystä.

Toimiiko jokainen kytkin SRP/CS:nä standardin EN ISO 13849 mukaan?
Turvallisuustarkastelussa voit kytkeä kaikki hätäpysäytyspainikkeet sarjaan ts. sinun täytyy ilmoittaa vain yksi SRP/CS.
Kuten yllä kuvataan sarjakytkentä voi heikentää suoritustasoa ja siten voi olla mahdollista useita SRP/CS:ä.

 

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk