Suomi | suomi

Turvallisuustekninen varustus

Onko käyttötapavalitsin arvioitava turvallisesti?

Konedirektiivin (MRL) 2006/42/EY ja siihen liittyvien standardien mukaan kone on varustettu käyttötapavalitsimelle, kun koneelle/laitteistolla on useita käyttötapoja ja/tai ohjausmenettelyjä, jotka edellyttävät erilaisia turvallisuustasoja.

Käyttötapavalitsimen minimivaatimukset:

  • Kukin kytkentäasento saa mahdollistaa ainoastaan yhden käyttötavan
  • Käyttötapavalitsimen käyttäminen ei saa yksin käynnistää konetta/laitteistoa
  • Valitun käyttötavan on oltava koneen/laitteistojen kaikkien muiden ohjaustoimintojen yläpuolella, poikkeus: Hätäseis/hätäpysäytys

Käyttötapavalitsimen turvallista analysointia ei säädellä konedirektiivissä ja siihen liittyvissä standardeissa. Poikkeuksen muodostavat muutaman tuotekohtaiset standardit (C-standardit). Vaatimus "kukin kytkentäasento saa mahdollistaa ainoastaan yhden käyttötavan" voidaan todistaa vain käyttötapavalitsimen turvallisella analysoinnilla. Koska vakio-ohjaukselle ei voida määrittää turvallisuusluokkaa, käyttötapavalitsimen turva-analysointia ei voi tehdä vakio-ohjauksella.

 

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk