CE-merkintä

Mitä konekokonaisuudella tarkoitetaan?

Konedirektiivin 2006/42/EY mukaan puhutaan ”konekokonaisuudesta”, kun yksittäiskoneet toimivat yhdessä tai ne on järjestetty niin, että niitä tarkastellaan suljettuna yksikkönä.

Tämä tarkoittaa, että laitteistokomponentit

  • on järjestetty niin, että niitä voidaan pitää yksikkönä (erityisesti tilallisesti)
  • toimivat yhdessä kokonaisuutena ts. yhteistoiminta tähtää yhteiseen tavoitteeseen (esim. paperirainan valmistus)
  • käytetään kokonaisuutena (yhteiset ja liitetyt ohjaukset)
  • toimivat kokonaisuutena ja muodostavat turvallisuusteknisesti yksikön.

Kyse ei ole konedirektiivin mukaan ”konekokonaisuudesta”, jos konekokonaisuudessa yksin toimivat yksittäiskoneet tai osakoneet on liitetty toiminnallisesti tai ohjausteknisesti, mutta eivät muodosta turvallisuusteknistä yksikköä. Tämä pätee mm. silloin, kun liitännän vuoksi rajapinnoissa ei esiinny lainkaan tai pieniä vaaroja.


1. Valmistustekninen yhteys?
Kyllä Siirry kohtaan 2
Ei Yksittäiskoneiden EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja CE-merkintä
2. Turvallisuustekninen yhteys?
Kyllä ”Konekokonaisuus” konedirektiivin mukaan, EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja CE-merkintä ”konekokonaisuudelle”
EI EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja CE-merkintä yksittäiskoneille

 

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk

Oliko tästä artikkelista hyötyä?