CE-merkintä

Onko koneen/laitteiston valmistaja velvollinen toimittamaan asiakkaalle riskiarvioinnin?

Konedirektiivin 2006/42/EY mukaan koneen/laitteiston valmistaja on velvollinen laatimaan konedirektiivin liitteen 1 mukaisen riskiarvioinnin. Riskiarviointi on osa kaikkien koneiden/laitteistojen sekä puolivalmisteiden teknisiä asiakirjoja. Valmistajan on lähtökohtaisesti säilytettävä tekniset asiakirjat, jotta ne voidaan luovuttaa viranomaisille pyynnöstä.


Riskiarviointi ei kuitenkaan sisälly teknisiin asiakirjoihin, jotka koneen valmistajan on toimitettava. Riskiarvioinnin toimituksesta tulisi sopia sopimuksissa.

 

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk

Oliko tästä artikkelista hyötyä?