Suomi | suomi

CE-merkintä

Mitä dokumentaatiota ulkoisen kytkentäkaappivalmistajan on toimitettava koneenrakentajalle? Onko kytkentäkaappi puolivalmiste? Ovatko valmistaja- tai asennusselostukset tarpeen?

Kytkentäkaappia käsitellään pienjännitedirektiivissä ja EMC-direktiivissä. Nämä direktiivit edellyttävät, että EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja CE-merkintä on laadittava (ei toimitettava). Konedirektiivin mukainen asennusselostus ei siten ole mahdollinen.

Ohjauksella varustettu kytkentäkaappi on koneen oleellinen osa, mutta se ei määritelmän mukaan ole täydellinen kone.

Koska kytkentäkaappi liitetään koneeseen, se on arvioitava vaatimustenmukaisuusarvioinnin (koneenrakentajan suorittama) yhteydessä. Tämä tarkoittaa, että vaaditaan enemmän tietoa kuin pienjännitedirektiivi tai EMC-direktiivi edellyttävät. Koneenrakentajan tulisi siksi varmistaa, että konedirektiivin määräyksiä noudatetaan. Koska sitä ei vaadita lainsäädännössä, siitä tulisi sopia sopimuksissa.

 

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk