Suomi | suomi

Riskin arviointi ja mekaaniset turvaratkaisut

Standardien käyttö oikealla tavalla on hyvä tapa varmistua koneen turvallisuusvaatimuksien täyttämisestä.

Koneiden suunnittelun yhteydessä puhutaan paljon turvallisuuteen liittyvistä ohjausjärjestelmistä ja kuinka standardien vaatimukset toteutetaan käytännössä. Koneturvallisuudessa kuitenkin mekaanisilla ratkaisuilla on merkittävä rooli koneen turvallistamisessa. Monesti ohjausjärjestelmällä vain täydennetään mekaanisia ratkaisuja. Kuinka lähelle koneen vaarallista aluetta turva-aidan voi asentaa? Kuinka korkea aidan tulee olla? Kuinka lähelle vaarallista aluetta valoverhon voi asentaa? Mihin hätäpysäytyspainikkeet tulisi sijoittaa? Standardeissa EN ISO 13857 ja EN ISO 13850 em. kaltaisiin kysymyksiin otetaan kantaa. Standardien tuntemus säästää paljon aikaa koneen suunnittelu ja asennusvaiheessa sekä samalla varmistaa lainsäädännön ja standardoinnin mukaisen lopputuloksen.

Koulutuksessa tuodaan esiin sekä mekaaninen että sähkö- ja automaatiotekniikalla toteutettu turvallistaminen. Päivän aikana keskeisten standardien sisältö tulee tärkeimmiltä osin tutuksi. Päivän aikana läpikäydään hätäpysäytys painikkeiden lukumäärä ja sijoittaminen, huoltoluukkujen valvonta ja/tai lukitus, kaksinkäsinohjauslaitteiden valinta ja hyödyntäminen jne. Riskin arvioinnin tärkeys osana turvallistamisprosessia tulee myös hyvin esiin sekä ohjelmassa on myös riskin arvioinnin harjoitus.

Turvallistaminen mekaanisin keinoin

  • Turvaetäisyydet koneiden vaarallisista osista ja alueista, EN ISO 13857 (Koneturvallisuus. Turvaetäisyydet yläraajojen ja alaraajojen ulottumisen estämiseksi vaaravyöhykkeille)
  • Suojavälineiden ja –laitteiden sijoittaminen liikenopeudet huomioiden, EN ISO 13855 (Koneturvallisuus. Suojausteknisten laitteiden sijoitus ottaen huomioon kehon osien lähestymisnopeudet)
  • Yleiset vaatimukset kiinteiden ja avattavien suojusten lukitsemiseen ja valvontaan

Turvallistaminen sähkö- ja automaatiolaitteiden avulla

  • Alla olevien standardien keskeisten osien läpikäynti ja esittely:
  • - EN 60204-1 (Koneturvallisuus. Koneiden sähkölaitteisto. Osa 1: Yleiset vaatimukset)
  • - EN ISO 13850 (Koneturvallisuus. Hätäpysäytys. Suunnitteluperiaatteet)
  • - EN ISO 14119 (Koneturvallisuus. Suojusten kytkentä koneen toimintaan. Suunnittelu ja valinta)
  • Kaksinkäsinohjauslaitteet
  • Turvanopeuden valvonta; nollanopeus, ryömintänopeus, sallittu nopeusalue

Tampere

Tilausnumerot DK900142
Kesto 1 päivä, alkaa: klo 9:00, päättyy: klo 16:00
Osallistujien enimmäismäärä
Hinta 485 €/henkilö
Lisätiedot
Dates and registration

Mikkeli

Tilausnumerot DK900142
Kesto 1 päivä, alkaa: klo 9:00, päättyy: klo 16:00
Osallistujien enimmäismäärä
Hinta 485 €/henkilö
Lisätiedot
Dates and registration

Jyväskylä

Tilausnumerot DK900142
Kesto 1 päivä, alkaa: klo 9:00, päättyy: klo 16:00
Osallistujien enimmäismäärä
Hinta 485 €/henkilö
Lisätiedot
Dates and registration

In-house koulutukset

Tilausnumerot DK900242
Kesto Sopimuksen mukaan
Osallistujien enimmäismäärä
Hinta Sopimuksen mukaan
Lisätiedot
Dates and registration
Pyynnöstä
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk