Suomi | suomi

Riskin arviointi

Tavoite

Koneasetus 2008/400 velvoittaa koneen valmistajaa tekemään koneelle riskin arvioinnin. Myös jo käytössä olevien koneiden kuntoa ja riskejä on tarkasteltava säännöllisesti Käyttöasetuksen 2008/403 mukaan.

Esityslista/sisältö

Molempien säännösten ensisijainen tarkoitus on varmistaa työntekijälle turvallinen työympäristö. Koneen turvallisuuden varmistaminen on luontevinta aloittaa jo koneen suunnitteluvaiheessa. Tällöin monia riskejä pystytään poistamaan tai minimoimaan mm. mekaanisilla ratkaisuilla. Oikea-aikainen riskin arviointi on myös kustannustehokkain ratkaisu; mekaanisin ratkaisuin minimoidaan koneturvallisuustekniikan tarve sekä käytetyistä ratkaisuista tulee koneen käyttäjän tarpeet huomioivia.


Koneturvallisuuden asiantuntijana haluamme tarjota asiakkaillemme mahdollisimman ajankohtaisia ja käytännönläheisiä koulutuksia ja muita palveluja. Niinpä olemme luoneet koulutuksen, jossa keskitytään vain riskin arviointiin.


Riskin arviointi koulutuksen keskeinen sisältö on tunnistaa kaikki koneeseen ja sen käyttöön liittyvät riskit, arvioida riskien suuruus ja merkitys sekä määrittää riskin pienentämismenetelmä. Riskin arvioinnissa huomioidaan koneen suunniteltu käyttö sekä ennakoitavissa oleva väärinkäyttö. Koulutuksessa huomioidaan myös koneen koko elinkaari, koneen suunnittelusta aina koneen käytöstä poistoon. Koulutuksessa läpikäydään aiheeseen liittyvä terminologia ja käsitteet sekä aihetta koskeva lainsäädäntö ja standardointi.

In-house koulutukset

Tilausnumerot DK900242
Kesto Sopimuksen mukaan
Osallistujien enimmäismäärä
Hinta Sopimuksen mukaan
Lisätiedot
Dates and registration
Pyynnöstä
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk