Suomi | suomi

Turvallisuussuunnittelu koneturvallisuudessa

Kolmas askel koneturvallisuuteen: Turvallisuussuunnittelu

Turvallisuussuunnittelu koneturvallisuudessa

Turvallisuussuunnittelun tavoitteena on yksityiskohtainen suunnitelma tarvittavista suojaustoimenpiteistä vaaratekijöiden vähentämiseksi tai poistamiseksi. Sen avulla voidaan laatia yksityiskohtainen turvallisuussuunnitelma ennen projektin toteutusta, jotta vältetään jälkikäteen tulevat kustannukset, parannetaan koneen käytettävyyttä ja minimoidaan pysähtyneisyysajat.. Tämä koskee niin uusia koneita, jälkivarustusta kuin koneiden muutostöitä.

"Pilz on meille täydellinen kumppani koneturvallisuusasioissa – kokemus, asiantuntemus ja tehokkuus täydellisessä paketissa."

Mike Niederstadt, projektipäällikkö, Chemieanlagenbau Chemnitz GmbH

Pilz - yhteistyökumppanisi turvallisuussuunnitteluun ja koneturvallisuuteen liittyvissä asioissa

Globaalina ratkaisutoimittajana laadimme kansainvälisille yrityksille turvallisuussuunnitelmia, jotka täyttävät kulloisetkin vaatimukset ja standardit ja ovat voimassa kaikkialla maailmassa. Strukturoitu menetelmämme säästää aikaa ja rahaa ja takaa, että koneesi on turvallinen ja konedirektiivin vaatimusten mukainen

Pilzin turvallisuussuunnittelu sisältää

  • turvallisuusvaatimusten erittely
  • turvallisuustoimenpiteiden mukauttaminen havaittuihin vaaratekijöihin
  • mekaniikan, sähkötekniikan sekä ohjelmien ja ohjausjärjestelmien yksityiskohtainen suunnittelu
  • komponenttien valinta sekä PL- ja SIL-tasojen määrittely.
  • saavutettavan PL- tai SIL-tason määrittely EN ISO 13849-1 / EN IEC 62061 mukaan PAScal-laskentatyökalulla

Turvallisuussuunnittelulla saavutetun koneturvallisuuden edut

  • toteuta räätälöidyt konseptit perustelluilla rakenteillamme
  • optimoi tulokset IEC 61508-standardin mukaisilla strukturoiduilla prosesseilla
  • toimi koneita koskevien määräysten, mukaan luettuna konedirektiivi ja kansainväliset standardit, mukaisesti
  • kevennä työntekijöittesi työmäärää hyödyntämällä asiantuntijapalveluitamme
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk