Suomi | suomi

Riskiarviointi koneturvallisuudessa

Ensimmäinen askel koneturvallisuuteen: riskiarviointi

Riskiarviointi koneturvallisuudessa

Riskiarvioinnit ovat avain koneturvallisuuteen. Ne osoittavat riskien vähennysasteen, joka on sekä tehokas että taloudellinen. Useat koneiden käyttö- ja kunnossapitohenkilöstön koneille suorittamat toimenpiteet aiheuttavat suuria riskejä.

Usein vähäisetkin tekijät voivat johtaa onnettomuuteen. Kun rakennat, varustat tai asennat koneita, asiantunteva riskianalyysi tarjoaa parhaat edellytykset suunnitella turvallisia koneita tai määrittää koneturvallisuuden takaavat suojaustoimenpiteet.

"Pilzin ammattimaisesti suoritettu riskiarviointi muodostaa parhaan pohjan laitteiston turvalliselle rakenteelle sekä suojaustoimenpiteiden määritykselle. Pilz osasi erittäin hyvin ja meitä hyödyttävällä tavalla välittää meille oman erikoisosaamisensa turvallisuusteknisissä asioissa."

Karlfried Pfeifenbring, vastaava HESQ, BARD-konserni

Pilz - yhteistyökumppanisi riskiarviointeihin ja koneturvallisuuteen liittyvissä asioissa

Otamme vastuun ja toteutamme yhdessä kanssasi koneiden teknisen tarkastuksen voimassa olevien kansallisten ja/tai kansainvälisten normien mukaan. Riskiarvioinnin tavoitteena on vaaratekijöiden tunnistaminen ja arviointi sekä riskien vähentämiseen tähtäävien toimenpiteiden määrittely.

Pilzin riskiarvioiinti sisältää

  • voimassa olevien normien ja määräysten toteaminen
  • koneen rajojen määrittely
  • kaikkien koneen elinkaaren aikaisten vaaratekijöiden toteaminen
  • riskien arviointi
  • suositellut toimenpiteet riskin vähentämiseksi

Riskiarvioinnilla saavutetun koneturvallisuuden edut

  • Riskiarviointi luo perustan koneturvallisuudelle.
  • Sillä varmistetaan, että laitteisto täyttää konedirektiivin vaatimukset.
  • Uusien tai muutettujen koneiden turvallisuuden maksimointi riskien varhaisella määrityksellä.
  • Pilz GmbH & Co. KG:n (Ostfildern) tekninen asiantuntemus ja puolueettomuus tuovat asiakkaalle todellista lisäarvoa.
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk