Suomi | suomi

CE-merkintä

Koneturvallisuuden sertifiointi CE-hyväksynnällä

CE-merkintä

1.1.1995 lähtien valmistajien on suoritettava koneilleen vaatimustenmukaisuusarviointi. CE-hyväksynnällä valmistaja vahvistaa, että kone tai laitteisto täyttää konedirektiivin 2006/42/EY kaikki vaadittavat turvallisuuden- ja terveydensuojeluvaatimukset. Kaikilla muista kuin EU-maista tuoduilla koneilla on oltava CE-hyväksyntä valmistusvuodesta riippumatta.

Jos CE-hyväksyttyjä koneita lisätään koneista koostuvaan kokonaisuuteen (laitteisto), vaatimustenmukaisuusarviointi ja CE-hyväksyntä on suoritettava koko laitteistolle.

"Pilz teki meille koko vaatimustenmukaisuusarvioinnin aina riskiarvioinnista turvallisuuskonseptin luontiin, turvallisuussuunnittelun, järjestelmäintegraation ja validoinnin sekä CE-hyväksynnän. Saimme hyviä neuvoja asiantuntevalta tiimiltä, joka opasti meidät onnistuneesti koko projektin läpi."

Wolfgang Zeidler, kunnossapitopäällikkö, Flanschenwerk Bebitz GmbH

Pilz - yhteistyökumppanisi CE-hyväksyntään ja koneturvallisuuteen liittyvissä asioissa

Työntekijöillämme on runsaasti ammattiosaamista, jota vaaditaan CE-hyväksynnän vaadittujen vaiheiden ja normien tulkinnan suorittamiseen luotettavasti ja vaaditulla laadulla.
Pilz on yksi niistä harvoista yrityksistä, joka voi ottaa vastuun vaatimustenmukaisuusarvioinnista. Vahvistamme vaatimustenmukaisuusvakuutukseen valtuutettuna kirjoittamallamme allekirjoituksella, että konedirektiivin vaatimukset täyttyvät.

Pilzin CE-hyväksyntä sisältää

 • otamme valtuutettuna vastuun ja vahvistamme sen allekirjoituksellamme EY-vaatimustenmukaisuusvakuutukseen
 • asianmukaisten direktiivien ja normien määrittäminen ja käyttäminen
 • riskiarviointi
 • turvallisuuskonseptin ja vastaavan turvallisuussuunnitelman laatiminen
 • vaatimustenmukaisuuden arviointi ja suositukset terveyteen ja turvallisuuteen liittyvien perusvaatimusten osalta
 • vaaditut kokeet, testit ja mittaukset
 • lakisääteisten asiakirjojen mm. teknisen dokumentaation laatiminen ja arkistointi
 • CE-hyväksynnän toteutus tai neuvonta

CE-hyväksynnällä saavutetun koneturvallisuuden edut

 • hyödynnä asiantuntemuksemme normien käytössä CE-hyväksyntääsi.
 • valitsemalla Pilz edustajaksesi varmistat pääsyn Euroopan markkinoille
 • säästä aikaa strukturoidulla CE-hyväksyntäprosessillamme.
 • todista aukoton CE-hyväksyntä alueellisten direktiivien mukaisesti
 • varmista koneittesi ongelmaton pääsy Euroopan markkinoille
 • luota Pilziin akkreditoituna tarkastuslaitoksena koneille ja suojavarusteille
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk