Suomi | suomi

Kansainvälinen vaatimustenmukaisuusarviointi

Koneturvallisuus ja kansainvälinen vaatimustenmukaisuusarviointi

Kansainvälinen vaatimustenmukaisuusarviointi

Viejät ja koneiden myyjät kohtaavat mutkikkaita vaatimustenmukaisuuteen ja lainsäädäntöön liittyviä kysymyksiä yrittäessään viedä koneita maasta toiseen. Kone, joka vastaa yhden maan direktiivejä ja normeja, ei ehkä vastaa jonkun toisen maan määräyksiä. Koneen saamisella toiselle paikkakunnalle ilman turhaa ajan- ja rahankäyttöä saattaa olla ratkaisevan suuri merkitys yrityksen menestyksen kannalta.

Pilz - yhteistyökumppanisi kansainväliseen vaatimustenmukaisuusarviointiin ja koneturvallisuuteen liittyvissä asioissa

Yhdessä yrityksesi insinöörien kanssa Pilz suorittaa tarvittavat arviointimenettelyt ja kehittää strategiat, joilla varmistetaan ISO-, IEC-, ANSI-, EN- ja muiden kansallisten tai kansainvälisten normien mukaiset ominaisuudet.

Pilz avustaa teknisten asiakirjojen laadinnassa ja toimittaa ne tarvittaessa hyväksyvälle viranomaiselle. Maailmanlaajuisen verkoston ansiosta Pilzin turvallisuusasiantuntijat voivat toimittaa koneen sijoitusmaan direktiivien ja lakien tulkinnat.

Palvelumme

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk