Suomi | suomi

Kansainvälinen vaatimustenmukaisuusarviointi

Koneturvallisuus ja kansainvälinen vaatimustenmukaisuusarviointi

Kansainvälinen vaatimustenmukaisuusarviointi

Viejät ja koneiden myyjät kohtaavat mutkikkaita vaatimustenmukaisuuteen ja lainsäädäntöön liittyviä kysymyksiä yrittäessään viedä koneita maasta toiseen. Kone, joka vastaa yhden maan direktiivejä ja normeja, ei ehkä vastaa jonkun toisen maan määräyksiä. Koneen saamisella toiselle paikkakunnalle ilman turhaa ajan- ja rahankäyttöä saattaa olla ratkaisevan suuri merkitys yrityksen menestyksen kannalta.

Pilz - yhteistyökumppanisi kansainväliseen vaatimustenmukaisuusarviointiin ja koneturvallisuuteen liittyvissä asioissa

Yhdessä yrityksesi insinöörien kanssa Pilz suorittaa tarvittavat arviointimenettelyt ja kehittää strategiat, joilla varmistetaan ISO-, IEC-, ANSI-, EN- ja muiden kansallisten tai kansainvälisten normien mukaiset ominaisuudet.

Pilz avustaa teknisten asiakirjojen laadinnassa ja toimittaa ne tarvittaessa hyväksyvälle viranomaiselle. Maailmanlaajuisen verkoston ansiosta Pilzin turvallisuusasiantuntijat voivat toimittaa koneen sijoitusmaan direktiivien ja lakien tulkinnat.

Pilzin kansainvälinen vaatimustenmukaisuusarviointi sisältää

  • maakohtaisten koneturvallisuusvaatimusten selvityksen
  • tarvittavan teknisen dokumentaation laadinta
  • tuki tarvittavissa muutostöissä
  • arviointimenettelyn suoritus ilmoitetun laitoksen (notified body) kanssa
  • neuvonta turvateknisessä tarkastuksessa paikan päällä

 

Kansainvälisellä vaatimustenmukaisuusarvioinnilla saavutetun koneturvallisuuden edut

  • Pilzin asiantuntijat selvittävät kohdemarkkinoiden direktiivit asiakkaan puolesta.
  • Koneiden kuljetus yhdeltä talousalueelta/toimivalta-alueelta toiselle helpottuu.
  • Pilz GmbH & Co. KG:n Ostfildernissä sijaitseva koneiden ja suojavarusteiden tarkastuslaitos on kansainvälisesti arvostettu. Laitos on DAkkS:n akkreditoima.
  • Asiakas voi siirtää vaatimustenmukaisuuteen ja vastuisiin liittyvät markkinoille pääsyn esteet Pilzin huoleksi.

 

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk