Suoritustason laskenta

Suoritustason laskeminen Pascal Safety Calculatorilla

Safety Calculator PAScal –ohjelmisto laskee koneiden ja laitteistojen turvatoimintojen saavutettavan suoritustason (PL) ja turvallisuuden eheystason (SIL) käytettyjen komponenttien perusteella. Tulosta verrataan standardin EN ISO 13849-1 mukaiseen vaadittuun PL-luokkaan ja standardin EN/IEC 62061 mukaiseen SIL-luokkaan. Työkalu näyttää myös toimenpidetarpeen. Koe PAScalin koko monimutkaisuus viihdyttävässä animaatiossa!

Ilmainen lataus ja yhteystiedot

Lisenssivapaan PAScal-ohjelmiston voit ladata ilmaiseksi. Tarvitessasi voit hankkia myöhemmin lisenssiavaimen, jolla saat käyttöösi useita lisätoimintoja sisältävän täysversion.

Kansainvälinen Hotline-numeromme Pascaliin liittyvissä asioissa on: +49 711 3409-444 tai support@pilz.com.

Safety Calculator PAScal -ohjelmiston edut.

 • EN ISO 13849-1 -standardin mukaisten turvatoimintojen laskenta
 • suurten projektien luotettava ja selkeä hallinta
 • projektin hajautettu hallinta yritysverkossa mahdollistaa tehokkaan tiimityöskentelyn
 • komponentit on helppo hakea hakutoiminnolla
 • projektien automaattinen päivitys kirjastomuutosten yhteydessä
 • 6 raportti- ja käyttökieltä
 • Laskelmat sertifioinut TÜV Süd
 • Tiedot ovat turvassa, koska PAScal toimii omassa tietokoneessasi
 • Tuoteriippumaton valmistajakirjaston tuonti- ja vientitoimintojen ansiosta (VDMA 66413, Sistema, Excel ja PAScal-formaatit....)
Hyödy PAScal-laskentatyökalun eduista!

Huippusuorituskyky ja paljon toimintoja

Huippusuorituskyky ja paljon toimintoja
 • PAScal tukee VDMA 66413 -kirjastoformaattia
 • valmistajariippumaton, yhdenmukainen tietojen esitys
 • Editori mahdollistaa omien komponenttikirjastojen laatimisen sekä viennin muihin formaatteihin, esim. VDMA 66413 kirjastoformaattiin

Käyttökohteet

Vaihe 1 - Luo projekti EN ISO 13849-1:n mukaisesti

Ensimmäisessä vaiheessa syötetään projektin tai koneen yleiset tiedot. Ne voidaan syöttää joko esimääritetyn työnkulun mukaan tai suoraan projektinhallintaan. Versionumeron perään voidaan liittää automaattisesti nykyinen päiväys tai vapaasti valittava versionumero.

Projektin luominen standardin EN ISO 13849-1 mukaan

Vaihe 2 - Lisää turvallisuustoiminto standardin EN ISO 13849-1 mukaisesti

Lisää sitten vaiheittain vastaavat turvallisuustoiminnot kaikille riskeille. Se tehdään nimeämällä turvallisuustoiminto ja kuvailemalla sen merkitys. Standardin EN ISO 13849-1 mukainen vaadittu PLr voidaan syöttää suoraan tai riskikäyrän avulla.

Turvallisuustoiminnon lisääminen standardin EN ISO 13849-1 mukaan

Vaihe 3 - Turvatoimintojen mallintaminen EN ISO 13849-1 -standardin mukaisesti

Seuraavaksi yksittäiset turvatoiminnot mallinnetaan olemassa olevista piirikaavioista. Kattavien kirjastojen ansiosta komponentteja on luotava vain harvoin. Ne voidaan vetää ja pudottaa hiirellä kirjastoista editoriin.

Hakutoiminto erilaisille komponenteille

Mitä useampia kirjastoja ja komponentteja on lisätty, sitä vaikeampaa on tunnistaa oikeat, standardin EN ISO 13849 mukaiset komponentit. Tässä auttaa hakutoiminto. Laitteen versio tai käyttötapa valitaan vasta laitteen valinnan jälkeen. Voit koska tahansa tuoda lisäasiakirjoja, kuvia, kytkentäkaavioita ja muita asiakirjoja arvioinnin tarkentamiseksi.

Onko kyse tuotteista, joiden kuluminen on riippuvainen kytkentämäärästä? Integrointi muuntotyökalu auttaa selvittämään nämä arvot yleisesti saatavilla olevista tiedoista. Safety Calculator näyttää kyseiselle laitteelle tai rakenteelle vaadittavat tiedot.

Luonnollisesti työkalu arvioi myös CCF:n (= Common Cause Failure: vika yhteisten syiden vuoksi). Tähän käytetään standardin EN ISO 13849-1 kysymysluetteloa tarkastuslistana, jossa on mahdollisuus kommentoida syötteitä.

Kriittisten elementtien yhteydessä näkyy varoitusviesti, kunnes vaadittu turvallisuustaso PLr on saavutettu. SRP/CS-tulosvälilehdellä näkyvät mallinnuksen aikana kaikkien standardien EN ISO 13849- 1 ja 62061 mukaisten turvallisuustoimintojen arvioinnin tila.

Turvallisuustoiminnon mallintaminen standardin EN ISO 13849-1 mukaan
Hakutoiminto erilaisille komponenteille
Standardin EN ISO 13849 kysymysluettelo tarkastuslistana

Vaihe 4 - Lopullinen arviointi ja raportti EN ISO 13849-1 -standardin mukaisesti

Loppuraportti sisältää kaikki tarvittavat tiedot arkistointia varten. Sen laajuus, design ja kieli voidaan sovittaa vaatimusten mukaan.

Koska vain harvoin kaikki täytyy tehdä uudelleen, moni asia voidaan käyttää uudelleen seuraavassa projektissa. Näin turvallisuustason määritys standardin EN ISO 13849-1 mukaan muuttuu lastenleikiksi!

Lopullinen arviointi ja raportointi standardin EN ISO 13849-1 mukaan

Tuotevalikoimamme: Safety Calculator PAScal

Safety Calculator PAScal - Lisenssit

Valitse tarpeisiisi sopiva Safety Calculator PAScal -lisenssi.
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk