Optiset anturit

Luotettava kohteen tunnistus

optiset anturit

Optiset anturit havaitsevat kohteen lähettämällä valonsäteitä, jotka heijastuvat materiaalista. Tällä tavoin voidaan taata luotettava kohteen havaitseminen. Anturit eivät täytä mitään turvatoimintoja. Ne lähettävät kuitenkin kytkentäsignaalin, jonka Pilzin turvallinen ohjaustekniikka, kuten PNOZmulti 2 -pienohjaus tai modulaariset myPNOZ-turvareleet, arvioivat.

Optisia antureita käytetään esimerkiksi pakkauskoneratkaisuissa kartonkien syötön luotettavaan valvontaan. Ratkaisu on TÜV-sertifioitu luokkiin PL d tai SIL 2 IEC 62061 mukaan.

Edut

Optisten antureiden edut
 • TÜV-sertifioitu ratkaisu luokkaan PL d / kat. 3 standardin EN ISO 13849-1 mukaan ja SIL 2 standardin IEC 62061 mukaan: Säästä aikaa ja rahaa sertifioidun ratkaisun ansiosta
 • Henkilöstön turvallisuuden lisääntyminen: onnettomuusriski minimoitu turvallisen valvontatekniikan käytön ansiosta yhdessä optisten antureiden kanssa
 • Kustannussäästöjä optisten antureiden käytön ansiosta: kalliita mekaanisia suojalaitteita ei tarvita
 • Helppo integrointi olemassa oleviin sovelluksiin ja jälkiasennus mahdollista, koska käytetään määriteltyä komponenttisarjaa ja siihen liittyvää ratkaisukuvausta
 • Erilaisten pakkausmateriaalien, esim. erittäin mustien, kiiltävien tai heijastavien kohteiden tunnistaminen on erittäin luotettavaa
 • Antureiden joustava kiinnitys kartonkimakasiinin sivulle tai yläpuolelle

Ominaisuudet

 • PNOZmulti 2 -pienohjaus - kaikkia PNOZmulti 2 -tuotevalikoiman perusyksiköitä voidaan käyttää - TAI
 • modulaariset turvareleet tyyppikoodilla myPNOZ.91.CKA360AB000XB700 JA
 • 2 optista anturia O300.GP.2-11246332 kartonkien syöttölaitetta/kartonkimakasiinia kohden
 • Lyhyet anturien vasteajat
 • Pistemäinen sädemuoto
 • Taustanvaimennus
 • Tunnistusalue 30 ... 100 mm
 • M8 4-nastainen pistoke
Optisten antureiden ominaisuudet

Sovellukset

Ratkaisu PNOZmulti 2 -pienohjauksella + kaksi optista anturia syöttöyksikköä kohti

Esimerkkisovellus

Ratkaisu myPNOZ-turvareleillä + kaksi optista anturia syöttöyksikköä kohti

Esimerkkisovellus

Näin turvallinen ja tuottava sovellus onnistuu:

Luokkaan PL d / SIL CL 2 TÜV-sertifioidulla Pilz-ratkaisulla, joka sisältää PNOZmulti 2 -pienohjauksen tai myPNOZ-turvareleet yhdessä kahden optisen anturin kanssa, voit lisätä pakkauskoneidesi turvallisuutta ja tuottavuutta!

Sovellusta käytetään kartonkien syötössä, esimerkiksi kartonkipystytyslaitteissa. Prosessissa taitettu kartonkimateriaali pystytetään koneessa kartonkirasioiksi. Kartonkimateriaali syötetään kartonkimakasiinista. Koneen liikkuvat osat muodostavat vaaran käyttäjille , koska he voivat päästä käsiksi koneeseen tyhjän materiaalin syöttöaukon kautta ja loukkaantua. Kartonkirasia toimii normatiivisesti erottavana suojalaitteena. Niin kauan kuin makasiinissa on riittävästi kartonkeja, ne peittävät aukon, eikä vaaravyöhykkeelle pääse koneen ollessa käynnissä.

Ratkaisun on estettävä se, että käyttäjä voi kurottaa koneeseen tyhjän materiaalin syöttöaukon kautta ja loukata itsensä..

Esimerkkiratkaisu

Niin kauan kuin syöttömakasiinissa on riittävästi kartonkipakkauksia, vaaravyöhykkeelle ei pääse

Esimerkkiratkaisu

Jos makasiinissa olevien kartonkien määritelty vähimmäismäärä alittuu, turvallisuusohjauksen lähdöt kytkevät koneen pois päältä..

Esimerkkiratkaisu

Turvallinen pääsy kartonkien syöttöön:

Kartonkien syöttöaukkoa on valvottava. Optiset anturit havaitsevat, onko makasiinissa riittävästi pakkausmateriaalia. Jos makasiinissa olevien kartonkien määritelty vähimmäismäärä saavutetaan tai alitetaan, turvallisuusohjauksen lähdöt kytkevät koneen pois päältä. Kone pysähtyy, kunnes riittävästi kartonkipakkauksia on täytetty uudelleen ja tuotanto voidaan aloittaa uudelleen.

Kutakin syöttölaitetta kohti tarvitaan kaksi optista anturia. Nämä voidaan asentaa joko sivulle tai syöttömakasiinin yläpuolelle.

Lisätietoa

Löydät täältä kaikki tiedot pakkauskoneiden suojaamisesta:

Lataa ratkaisukuvaus

Pakkauskoneiden automaatio

Tuotevalikoimamme:

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk