Valvo turvallisesti PSS 4000:lla

Turvallinen liikkeenvalvonta PSS 4000 –automaatiojärjestelmässä

PSS4000-automaatiojärjestelmä

PSS 4000 –automaatiojärjestelmässä liikkeenvalvontatoiminto on integroitu käyttäjäohjelmaan. Käytettävissä on kaksi erilaista mittausperiaatetta, joiden puitteissa voidaan toteuttaa erilaisia toimintoja.

Voit esimerkiksi valvoa jopa 8 akselia ohjausta kohti (PSSuniversal PLC tai PSSuniversal multi) luokkaan PL e saakka yhdellä kompaktimoduulilla ja vastaavilla ohjelmamoduuleilla käyttäen vain yhtä pyörimisnopeusanturia.

PSS 4000 –automaatiojärjestelmässä voit lisäksi toteuttaa aseman turvavalvonnan. Tätä varten on käytettävissä laskuri- ja ohjelmamoduuleja. Näin hoidat käyttöjesi aseman turvavalvonnan kahdella (ei turvallisella) pyörimisnopeusanturilla.

Edut – Liikkeen turvavalvonta yhdellä pyörimisnopeusanturilla

 • jopa 8 akselin turvavalvonta ohjausta kohti luokkaan PL d saakka
 • PSSuniversal PLC ja PSSuniversal multi -ohjauksien kanssa yhteensopiva I/O-moduuli
 • lyhyemmät reaktioajat, parempi tuottavuus
 • Vikojen minimointi ja nopea projektien toteutus ohjelmiston pyörimisnopeustoimintojen yksinkertaisemmalla asetuksella
 • Nopea käyttöönotto, kunnossapito ja huolto yksinkertaisella asetettujen raja-arvojen ja parametrien diagnoosilla työkalun avulla
 • Olemassa olevan pyörimisnopeusanturin hyödyntäminen
 • Turvatoimintojen toteutus EN 61800-5-2 mukaan (luokkaan PL d saakka yhdellä Sin/Cos-pyörimisnopeusanturilla, luokkaan PL e saakka yhdellä turvapyörimisnopeusanturilla, luokkaan PL e saakka pyörimisnopeusanturin ja käynnistimen yhdistelmällä ja vaihteiston valvonnalla)
Liikkeen turvavalvonta yhdellä pyörimisnopeusanturilla

Edut – Aseman turvavalvonta kahdella pyörimisnopeusanturilla

 • Turvallinen nopeuden, aseman ja pysähtyneisyyden analysointi vakiopyörimisnopeusantureilla
 • Turvavalvontatoiminnon integrointi käyttäjäohjelmistoon
 • Suurempi joustavuus käyttäjäohjelmiston dynaamisen raja-arvojen valvonnan ansiosta
 • TÜV:n hyväksymä
 • Standardisoitujen liitäntöjen ansiosta ratkaisu on yleiskäyttöinen ja laajennettavissa
Aseman turvavalvonta kahdella pyörimisnopeusanturilla

Ominaisuudet – Liikkeen turvavalvonta yhdellä pyörimisnopeusanturilla

Liikkeen turvavalvonta yhdellä pyörimisnopeusanturilla
 • SSR - Safe speed range = nopeuden turva-alue
 • SSM – Safe Speed Monitor = nopeuden turvavalvonta
 • SDI – Safe direction = turvallinen liikesuunta
 • SOS - Safe operating stop = käytön turvapito

Ominaisuudet – Aseman turvavalvonta kahdella pyörimisnopeusanturilla

Aseman turvavalvonta kahdella pyörimisnopeusanturilla
 • SLP - Safe limited position = turvarajoitettu asema
 • SP - Safe position = aseman turvavalvonta

Toimialasovellus

Tuotevalikoimamme: PSS 4000-automaatiojärjestelmä

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk