Suomi | suomi

Porttiosoite

Tunnettuihin sovelluksiin (esim. Telnet) annetaan kiinteät porttiosoitteet, jotka voivat viitata jokaiseen sovellukseen yhteyttä rakennettaessa.
Alue 0 ... 1023 sisältää varatut porttiosoitteet. Näitä ei saa missään olosuhteissa käyttää omiin sovelluksiin. Täydellinen luettelo varatuista porttiosoitteista ja niiden palveluista on laadittuna RFC 1700:ssa (1994).
Porttiosoitteita nimitetään myös palveluliitännöiksi, koska palvelin tai tietokone kutsuu tietyn sovelluksen. Porttiosoitteen asettaa verkon ylläpitäjä.