Suomi | suomi

Maasulun tunnistaminen

Ulkojohtoliitännän tai maasta erotetun nollajohdon ja maan tai maadoitettujen osien välisen johtavan yhteyden tunnistaminen. Seurauksena vikatieto.