Suomi | suomi

JA-kytkentä

Liittää kaksi tai useampaa laitetta toisiinsa.
Kytkentä voi tapahtua vasta sitten, kun kaikki kytkentäehdot on täytetty.