Suomi | suomi

Kuittauspainikkeen toiminta-aika

Kuittauspainikkeen painamisen ja vapauttamisen välinen aika, jolloin käynnistyksen tulee onnistua.