Suomi | suomi

Dynamic Host Configuration Protocol

DHCP

Dynaamista, ajasta riippuvaa DHCP-osoitevarannosta tapahtuvaa IP-osoitteiden jakoa käytetään tietokoneiden konfiguroimiseksi TCP/IP-verkkoon automaattisesti ja keskitetysti. Tällaisella konfiguroinnilla on se etu, että se tapahtuu yhtenäisesti ja ilman manuaalista puuttumista. Verkon ylläpitäjä määrittää, kuinka IP-osoitteet annetaan. Tämän lisäksi hän määrittää, missä ajassa ne annetaan. Pääasiallisesti tällä menettelyllä on se vaikutus, että jokainen tilaaja uutta yhteyttä luodessaan saa toisen, määritetyn IP-osoitteen. Koska verkkokomponentit kuten COM-palvelin tai tulostuspalvelin vastaavat aina määritetyn IP-osoitteen välityksellä, ne on suljettava pois IP-osoitteiden annosta DHCP:n kautta.