Suomi | suomi

TCP/IP-pino

Tällöin on kyse joko käyttöjärjestelmän osasta tai käyttöjärjestelmään asetetusta ajurista, joka asettaa kaikki protokollan tukemiseksi tarvittavat toiminnot ja ajurit käyttöön.