Suomi | suomi

Päätevastus

Verkkotopologioissa, jotka on rakennettu koaksiaalikaapeleilla (esim. 10Base2:n mukaan), tulee jokaisen segmentin alussa ja lopussa olla päätevastus. Päätevastuksen arvon tulee vastata kaapelin impedanssia. 10Base2:ssa tämä on 50 ohmia.