Suomi | suomi

Työnumero

Jokaiselle työlle ja jokaiselle liitännälle tulee parametroida työnumero. Käsitteelle "työnumero" löytyy useista Ethernet-julkaisuista muita vastaavia käsitteitä, kuten "liitäntänumero" ja "JOB-numero".