Suomi | suomi

Serial Line Internet Protocol

SLIP

SLIP mahdollistaa TCP/IP-tietopakettien siirron point-to-point-sarjaliitäntöjen välityksellä. Näin verkkoon voidaan liittää myös sarjaliitäntöjen välityksellä päätelaitteita, joilla ei ole LAN-liitäntää käytettävissä.
SLIP toimii hyvin yksinkertaisen algoritmin mukaisesti. Sen käytössä ei ole tietoturvametodia. Varsinaisen IP-tietopaketin eteen liitetään käynnistysmerkki (192D) ja loppuun loppumerkki (192D). Binäärisen läpinäkyvyyden aikaansaamiseksi, korvataan tietopaketissa esiintyvät käynnistys- ja loppumerkki ensin muilla sarjoilla.