Suomi | suomi

Asiakas-palvelin-arkkitehtuuri

Asiakas-palvelin-arkkitehtuurissa on kyse "jaetun älyn" järjestelmästä. Tällöin asiakas rakentaa yhteyden palvelimeen voidakseen käyttää palvelimen tarjoamia palveluita. Monet palvelinsovellukset voivat hoitaa useita asiakkaita samanaikaisesti.