Suomi | suomi

Väyläjärjestelmä

Väyläjärjestelmässä usea päätelaite jakaa yhteisen tiedonsiirtolinjan (väylälinja). Koska määrätyssä ajassa tietolinjaa saa käyttää vain yksi päätelaite kerrallaan, väyläjärjestelmillä on aina oltava protokolla sisäänpääsyoikeuksien säätelemiseksi. 10Base2- ja 10Base5-pohjaiset Ethernet-verkot ovat klassisia väyläjärjestelmiä.