Suomi | suomi

Ohjelmoitavat ohjausjärjestelmät

PSS

Pilzin PSS-järjestelmäperhe käsittää modulaariset ja kompaktit ohjelmoitavat ohjaukset ja hajautetut, modulaariset tai kompaktit tulo-/lähtöyksiköt, joilla on turvallisuutta koskevia ja/tai standardeja ohjaustehtäviä ja joita käytetään sekä yksittäisissä koneissa että laaja-alaisissa tehtaissa. Hajautettujen ohjausarkkitehtuurien kohdalla kommunikointi tapahtuu ohjauksen ja hajautettujen oheislaitteiden välillä, esim. SafetyBUS p:llä.